Co trzeba mieć

7

W dzisiejszych czasach wiele słyszy się o tym, że część wolnych etatów w firmach i przedsiębiorstwach zajmowana jest nie przez osoby wytypowane w procesach rekrutacyjnych, a przez znajomych prezesów, dyrektorów i innych ważnych osobistości związanych z działaniem firmy. O ile zatrudnianie pracowników po znajomości jest możliwe w większości firm, o tyle nadal istnieje parę branż i stanowisk pracy, których zdobycie zawsze wiąże się ze spełnieniem określonych warunków i wymogów. Jednym z takich zawodów jest na pewno zawód stewarda/ stewardessy. Aby zostać zatrudnionym jako członek załogi statku powietrznego nie wystarczy mieć dobrze postawionego tatusia, wujka, lub osobiście znać szefa danych linii lotniczych. Od stewardów wymaga się określonej prezencji, wiedzy, umiejętności i cech osobowościowych, bez których sprawne funkcjonowanie w przestrzeni powietrznej nie jest możliwe.

Kandydat ubiegający się o posadę stewarda lub stewardessy powinien mieć od 20 do 30 lat, być dość wysoki i szczupły oraz mieć miłą dla oka powierzchowność, steward Zabrze. Wymogi psychologiczne skupiają się głównie na roli opiekuna pasażerów podczas lotu, a więc związane są z otwartością, samodyscypliną, cierpliwością i opanowaniem. Ważna jest również konieczność dostosowania się do panujących warunków i umiejętność obchodzenia się z ludźmi. Dyspozycyjność to kolejna cecha, bez której praca w lotnictwie jest niemożliwa.

Steward lub stewardessa powinni spełniać określone, bardzo wysokie wymagania zdrowotne. Osoby zatrudnione na tym stanowisku pracy odznaczają się dużą sprawnością fizyczną, sprawnością układu oddechowego i układu krążenia. Przeciwwskazaniem są wady wymowy, schorzenia neurologiczne, alergie, zaburzenia równowagi, choroby psychiczne i choroby ograniczające sprawność ruchową. Steward/stewardessa musi co roku przejść badania przed Komisją Lotniczo-Lekarską.