JAK ZOSTAĆ STEWARDESĄ?

Jak zostać stewardesa

Wiele osób marzy o pracy w liniach lotniczych, ale w jaki sposób przekuć fantazje o podróżowaniu po całym świecie w realną ścieżkę kariery? By zostać stewardesą/ stewardem, trzeba spełnić ściśle określone warunki – dla każdej linii lotniczej będą one nieco inne, część z nich jednak się powtarza. Sprawdź, czy masz szansę na pracę w tym zawodzie!

Podstawowym kryterium dotyczy minimalnego wieku stewardesy. W dużej części linii europejskich kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat, a w wielu azjatyckich – 21 lat. Pracodawcy zazwyczaj nie podają górnej granicy wieku stewardesy. Osoba na tym stanowisku musi jednak cieszyć się doskonałym zdrowiem i być sprawna fizycznie (m.in. potrafić dobrze pływać). Jest to warunek konieczny – w wielu liniach kondycja fizyczna jest sprawdzania podczas okresowych testów. Kolejne ważne cechy to odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu, komunikatywność, zdolności negocjacyjne, opanowanie.

Zawod stewardesa

W tym zawodzie liczy się również odpowiednia prezencja, wysoka kultura osobista oraz pozytywne nastawienie do pasażerów – załoga samolotu stanowi bowiem swego rodzaju wizytówkę linii lotniczych. Ponadto pracodawcy wymagają od stewardes znajomości języków obcych – angielskiego lub innych. Osoba na tym stanowisku musi też doskonale znać procedury pierwszej pomocy, przepisy bezpieczeństwa – nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Wiele linii lotniczych preferuje kandydatów z wyższym wykształceniem lub w trakcie studiów. Niezbędne jest zaświadczenie o niekaralności.

Wymagań jest sporo, a proces rekrutacji polega w dużej mierze na weryfikacji umiejętności i cech deklarowanych przez kandydatów oraz przygotowaniu wytypowanych osób do pracy w czasie kilkutygodniowego, odpłatnego szkolenia. Kandydaci przechodzą badania lekarskie, testy sprawnościowe i psychologiczne. Mają one zagwarantować, że na pokład samolotu zostanie dopuszczona osoba kompetentna, która w sytuacji awaryjnej, w razie problemów z pasażerami czy innych trudności będzie wiedzieć, jak się zachować, udzielić pierwszej pomocy, załagodzić konflikt itd.